Abstract:

Wang, Fang, Zhang, , , , , , (2012). [Influence of hyperbaric oxygen on inflammatory factors injured spinal cord in rats]. Zhongguo ying yong sheng li xue za zhi = Zhongguo yingyong shenglixue zazhi = Chinese journal of applied physiology, 2012 Sep;28(5):388-9, 393. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23252285