Abstract:

Luo, , , , , , , , (1988). [Effects of hyperbaric oxygen and pingyangmycin on Tca 8113 squamous cell carcinoma of the human tongue]. Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology, 1988 May;23(3):161-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2463132