Abstract:

Zhang, Wang, Li, Wang, Jiang, , , , (2010). [The influences of hyperbaric oxygen on the oxidative stress variables and pro-/anti-inflammatory cytokines in rats after traumatic brain injury]. Zhongguo ying yong sheng li xue za zhi = Zhongguo yingyong shenglixue zazhi = Chinese journal of applied physiology, 2010 Aug;26(3):373-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21038695